dimecres, 22 de gener de 2014

NOVA JUNTA DE L'AMPA

El passat 23 d’octubre l’Assemblea general ordinària de

l’AMPA va elegir una nova Junta, integrada per: Jesús
Veigas Rodríguez, com a president; Pilar López Soriano, com a tresorera;
Alejandra Pérez Losada com a secretària, i Pilar Garrido Peinado, Ascensión
Montáñez Cano, M. Pia Martínez Porta i Francisco Villalobos Moreno, com a
vocals. 
A continuació adjuntem l'acta de aquesta assemblea per si algú de


vosaltres no va poder assistir:
 


AMPA Institut Ventura Gassol
Avinguda Mònaco, 36-50
08917 Badalona
Tel.: 933830076Acta de L’assamblea general ordinària
de l’AMPA Institut Ventura Gassol

Caràcter odinari
Dia: 3 d’octubre de 2013
Hora ’nici: 17:00 h
Hora d’acabament: 19:30 h
Lloc: local de l’AMPA
Assistents: 36 persones.


Ordre del dia
D’acord amb
l’article 10 dels Estatuts de l’Associació de Pares i Mares de l’Institut
Ventura Gassol, l’actual òrgan de d’aquesta proposa el següent ordre del dia:

1.    Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.    Presentació del balanç econòmic del curs 2012-2013.
3.    Presentació dels nous membres de la Junta Directiva de l'AMPA
4.    Informacions varies
5.    Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
 
S’inicia la sessió amb la lectura de l’acta de l’assemblea general ordinària anterior, que se sotmet a votació entre els assistents.
A continuació s’hi presenta el balanç econòmic del curs 2012-2013, distribuït en dos comptes. S’hi fa esment del elevat cost de gestió i manteniment dels comptes corrents, qüestió que hauria de revisar-se. Acabada la presentació, se sotmet a votació del balanç econòmic.

Tot seguit, es presenta a l’Assemblea els candidats a la nova Junta Directiva de l’AMPA: Jesús Veigas Rodríguez, com a president; Pilar López Soriano, com a tresorera; Alejandra Pérez Losada com a secretària, i Pilar Garrido Peinado, Ascensión Montáñez Cano, M. Pia Martínez Porta i Francisco Villalobos Moreno, com a vocals. Una vegada presentada, la candidatura se sotmet a votació.

La sessió
continua amb diverses informacions:

1.    Vaga alumnes: Algunes mares van comentar que certs professors havien programat exàmens per un del dies de la vaga, la qual cosa podia torpedinar la voluntat d’aquells alumnes que volien secundar la vaga, en tant que, si bé el subjecte d’aquesta és el col·lectiu professoral i el personal d’administració, els organismes representatius de la resta de la comunitat educativa s’hi adhereix. Els pares manifesten el seu rebuig a aquestes mesures i demanen que l'AMPA informi a l’equip directiu el seu desacord.

2.   Mercat del fondo: Montse García Morales, portaveu de la coordinadora de la AAVV de l´antic districte nº8 ha vingut a l’assemblea explicar la reivindicació per part de diverses entitats del barri (associacions de veïns de Fondo-Sistrells, Lloreda, La Colina, La Paui Montigalà ) en relació amb l’aprofitament per usos socials de les instal·lacions del Mercat.

3.   Festa final de curs: es replantejarà la festa de final de curs ja que potser caldria
diferenciar la festa de final de curs de la de graduació.

4.    Quota AMPA: es reconsiderarà durant aquest curs la possibilitat
de canviar la quota de l’AMPA en famílies amb més d’un germà matriculat a l’institut.

5.    Comunicació
AMPA-famílies:
es recullen una graelles els e-mails del assistents i es demanarà a direcció els e-mails
de les famílies del membres de l’AMPA per establir una comunicació més fluida
entre l’AMPA i els seus membres

6.   Biblioteca: es comunica a les famílies que la biblioteca romandrà oberta aquest primer trimestre com a període de prova ja que implica un cost important i només continuarà el seu funcionament (dilluns a dijous de 5 a 7) si hi ha una afluència mínima d’alumnes. Animem a les famílies per a que els alumnes facin ús d’aquest recurs.

7.   Taller de reforç: s’ofereixen dos tipus de tallers, un destinat a  alumnes de l’ESO com a reforç escolar i l’altre pels alumnes del batxillerat científic per les assignatures de física i
química, es realitzaran aquests tallers si hi ha un mínim d’alumnes interessats.

8.   Els membres de la Junta inviten als pares a col·laborar o participar com a membres de la nova junta de l’AMPA, ja sigui ocasionalment o formant part de les comissions que es puguin constituir més endavant.

9.   Construcció nou edifici: Ha arribat al nostre coneixement la voluntat de la Junta de Govern de l’Ajuntament de portar a terme la construcció d’un espai de jocs infantils i obres de condicionament a l’esplanada situada entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, el Passeig d’Olof Palme i l’Avinguda de la comunitat Europea. Creiem que, en tant que representants dels veïns del barri i de les famílies dels alumnes de l’Escola Montigalà i de l’Institut Ventura Gassol hauríem d’adreçar-nos a l’Ajuntament per tal de sol·licitar informació al respecte. També es manifesta la conveniència de fer alguna acció reivindicativa com a senyal de protesta. Es proposa fer alguna activitat aprofitant la festa de nadal del barri de Montigalà.
 
Acords

1.   Aprovació de l’acta de l’assemblea general del curs 2012-13, amb 34 vots a favor i dos
abstencions.
 
2.   Aprovació pressupostos curs 2012-13, amb 35 vots a favor i un en contra.

3.   Elecció de la nova Junta amb 36 vots a favor.

S’aixeca la sessió a les 19.45 hores i com a responsable estenc aquesta acta.


                                               Vist i plau

            La secretària                                                  El president

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada